Goten ledigen

Goten ledigen:

Door het periodiek leeghalen van dakgoten kunnen veel problemen voorkomen worden. Blad en ander afval in de dakgoot betekent een grotere kans op lekkage omdat hemelwaterafvoer verstopt kan raken. Daarnaast kan water dat langs de muur stroomt zich gaan nestelen achter de buitenmuur. En hierdoor kunnen schimmels en andere ongewenste effecten ontstaan die zeer moeilijk te bestrijden zijn en behoorlijk wat kosten met zich meebrengen. dakgoot legen Kuipers Totaalreiniging

En natuurlijk zorgt een slechte regenwaterafvoer ervoor dat houtrot op allerlei plekken kan gaan toeslaan.

Laat u uw ramen al door ons wassen? Het is in veel gevallen voor ons een kleine moeite om ook even de dakgoten te legen!